P R I V A C Y W E T

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt en stelt hogere eisen aan het verwerken van persoonsgegevens. We houden ons aan de privacywet. Dit betekent dat we met jouw/uw gegevens zorgvuldig omgaan en zullen de door jouw/uw ingevoerde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk of indien wettelijk verplicht is.

Google - Wij gebruiken via Google Tag Manager tool hun Analytics-dienst om bezoekersgedrag bij te houden en rapportages te krijgen over het website gebruik. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en in de Verenigde Staten voor onbepaalde tijd bewaard. Google Analytics maakt wel gebruik van anonieme ip-adressen. Dat is een stuk privacybewuster!

Externen - Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via dergelijke websites.

Opnames - Tijdens onze evenementen worden foto-opnames gemaakt. De stichting gaat zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Een deel van deze foto’s kan worden gebruikt in gedrukte en/of online communicatiemiddelen. Mocht u bezwaar hebben tegen gebruik van een bepaalde foto, dan kan dit worden aangeven aan de fotograaf. In dat geval zal deze zo mogelijk worden verwijderd. Betreffende fotograaf behoudt zelf het auteursrecht.

 

• Mocht u in onze artikelen en teksten onjuistheden of taalfouten ontdekken? dan worden wij hier graag van op de hoogte gesteld!