PRIVACYWET

We willen je/u graag informeren hoe we met privacy omgaan.

We houden ons aan de privacywet. Dit betekent dat je/uw gegevens bij ons veilig zijn en dat we er zorgvuldig mee omgaan.


Verstrekking aan derden
Wij zullen de door jouw ingevoerde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is of indien dit wettelijk verplicht is.

Google

Wij gebruiken via Google Tag Manager tool hun Analytics-dienst om bezoekersgedrag bij te houden en rapportages te krijgen over het website gebruik. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt door Google overgebracht naar Google servers in de Verenigde Staten en voor onbepaalde tijd bewaard. Google is aangesloten aan het Europees-Amerikaans Privacy Shield principe en stelt zich hieraan te houden. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Google Analytics maakt wel gebruik van anonieme ip-adressen. Dat is een stuk privacybewuster!