LOGO ONTWORPEN DOOR JO KNOUPS

Het Kerkje logo word medio september gepresenteerd …

De eenvoud van Het Kerkje, zowel het interieur als exterieur, kenmerkt zich door de manier waarop het gebouw getekend is.

De kleur oranje is koninklijk én tevens de kleur van de protestanten. Destijds is het gebouwd als Napoleonskerk/Lodewijkkerk, van Koning Lodewijk Napoleon Bonaparte, regerend in de periode tussen 1806-1810.

Het lettertype is ontworpen door monnik en architect Dom Hans van der Laan, één van de leidende personen van de Bossche School, bedenker van het plastische getal én streng rooms-katholiek. In Budel heeft architect Jan de Jong in 1967, leerling van Van der Laan, het gemeentehuis en omliggende ruimte ontworpen. Toen de gemeenteraad in 2011 besloot het gemeentehuis te slopen kwam er als snel een actiecomité en heeft de beslissing tot sloop daardoor ongedaan gemaakt. Het lettertype en Het Kerkje krijgen daarmee een raakvlak.

De kleur grijs is het grijze gebied tussen beide geloofsovertuigingen, tijdperken, de verdraagzaamheid en de verbinding tussen de Bossche School en Budel.