LOGO ONTWORPEN DOOR JO KNOUPS

Sinds mei j.l. is het eeuwenlang en alom bekende begrip 'protestants kerkje' of 'hervormde kerk' veranderd in HET KERKJE.


Om deze transitie beter te benadrukken heeft het huidige bestuur besloten dat het rijksmonument een eigen logo waardig is en daartoe gebruiken we o.a. ter 'omlijsting' een poster waarop onze evenementen worden aangekondigd en verspreid binnen de gemeente Cranendonck en Hamont.

Het logo is met vakkundigheid en in eigen stijl ontworpen door architect en tevens bestuurslid Jo Knoups. Toelichting en nadere uitleg over de uitwerking:


Het lettertype is ontworpen door architect en monnik Dom Hans van der Laan, één van de leidende personen van de Bossche School, een stroming in de architectuur. Vanuit de regels van de Bossche School is dit lettertype ontworpen en 'Alfabet in Steen' genoemd. Jan de Jong, zijn leerling en architect van het gemeentehuis in Budel, kwam in 2011 in het nieuws omdat de gemeenteraad besloot het gemeentehuis, gebouwd volgens de Bossche School, te slopen vanwege nieuwbouw. Door een daadkrachtig burgerinitiatief werd het gebouw gered van de sloophamer. Raakvlakken tussen van der Laan en Het Kerkje zijn aanwezig.

De eenvoud van Het Kerkje, zowel het interieur als exterieur, kenmerkt zich door de manier waarop het gebouw getekend is. De oranje-achtige kleur is koninklijk én tevens de kleur van de protestanten. De kleur grijs is het grijze gebied tussen geloofsovertuigingen, tijdperken en verdraagzaamheid. De witte deur staat voor een immer hartelijk welkom

 

Informatie over Dom Hans van der Laan: www.domhansvanderlaan.nl