In 1966 is Het Kerkje op de Rijksmonumentenlijst geplaatst.

Korte geschiedenis

De eerste steen van 'Het Kerkje'  werd gelegd op 12 juli 1812 en ruim een jaar later op 22 augustus 1813 plechtig ingewijd. De architect is tot nu toe onbekend gebleven.

De kerk is gebouwd als Napoleonskerk of Lodewijkkerk en is in Nederland een, doorgaans protestants, kerkgebouw van het soort dat in het begin van de 19e eeuw werd gebouwd omstreeks de regeerperiode van koning Lodewijk Napoleon van 1806 tot en met 1810 (de jongere broer van Keizer Napoleon Bonaparte). In de tijd van Napoleon werd Budel, Buijl genoemd.

De aanleiding tot de bouw was gelegen in het feit dat de protestanten aan het eind van de 18e eeuw veel van hun in 1648 'genaaste' kerkgebouwen weer aan de katholieken moesten teruggeven. Dit speelde met name in de huidige provincie Noord-Brabant.

Aangezien de protestanten hierdoor in een aantal plaatsen zonder kerkgebouw zaten, kregen ze een financiële bijdrage voor de bouw in de voor hen geschikte kerken. Met name Lodewijk Napoleon toonde zich hierin genereus, vandaar de naam Lodewijkkerk. De Hervormde Gemeente Budel ontving daarvoor een bedrag van 6.000 gulden.

Exterieur

De kerk werd gebouwd met afbraakmaterialen van de Fransiscanessenkerk uit het naburige Achel (België).

Het is een eenvoudig, driezijdig gesloten zaalkerk met een torentje/pinakel op het dak. In 1863 werd een luidklok gekocht, die bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan voor het eerst werd gebruikt. De klok is van Cypr. Crans uit 1751 met een diameter van 40 cm. In 1881 is de torenspits door een hevige storm er afgewaaid en in 1881 weer hersteld. Het kerkgebouw heeft en bakstenen pilaster gevel met vlechtingen en spitsbogige blindnissen. De ingang is voorzien van geblokte pilaster en lijst. De spitsboogramen hebben een houten roedenverdeling. Het zadeldak is gedekt met leien. Links van de toegangsdeur is nog een hoogtemetingspeil (NAP) bewaard gebleven.

Interieur

Een 17de-eeuwse eiken preekstoel/kansel met koperen lezenaar circa 1973 is van  Claude Demeny te 's-Hertogenbosch. Er zijn koperen doopbekkenhouder met bekken en bij de restauratie in 1964 zijn er nieuwe houten kerkbanken geplaatst. Het Kerkje was in het bezit van een electronisch Hammond orgel met maar liefst 378 pijpen, deze is verhuist naar Den Haag en vervangen door een imposantere huispijporgel van Van Vulpen. Het Van Vulpen huispijporgel is een geschenk van het Máxima Medisch Centrum Veldhoven. Het uit de jaren zestig daterende orgel is afkomstig uit de kapel van het Diaconessenhuis in Eindhoven die in de jaren 90 een fusie aanging met het Veldhovense Sint Joseph ziekenhuis.

Bron: Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck'.

Voor een uitgebreider verslag ...